Yemek Yardımı Alamayan PTT Personeli Çözüm Bekliyor

Yemek Yardımı Alamayan PTT Personeli Çözüm Bekliyor

PTT de 399 sayılı KHK ya göre çalışan personelden Genel Müdürlük çalışanları ile yemekhanesi bulunan Başmüdürlük çalışanları yemek yardımı kapsamında devlet katkısı alabilmekteyken yemekhanesi bulunmayan Başmüdürlük çalışanları ile PTT Merkez ve Şube çalışanları bu yardımdan faydalanamamaktadır. Aynı statüde bulunan çalışanların farklı sosyal haklardan faydalanaması adaletsiz bir çalışma ortamına sebep olmaktadır. Bu durumu kamoyununun dikkatine sunarak çözüm önerileriyle birlikte yazımızı PTT Genel Müdürlüğüne sunduk.

TİS Taleplerimiz

TİS Taleplerimiz

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında PTT Emekçilerinin Görüşleri Doğrultusunda Hazırladığımız Çalışmayı Kamuoyu Bilgisine Sunduk

PTT Çalışanları Ünvan Yükselme ve Ünvan değişikliği Sınavı Bekliyor

PTT Çalışanları Ünvan Yükselme ve Ünvan değişikliği Sınavı Bekliyor

PTT yıllardır sınav açmayarak çalışanların beklentisini gerçekleştirmemiştir. Unvan yükselme sınavı açmak yerine vekaleten veya yürütme ile görevlerin yerine getirilmesi personelin emeklerinin karşılığını alamamalarına sebep olmaktadır. Benzer şekilde unvan değişikliği sınavı açmayarak uzman personel ihtiyacının hizmet alımı yöntemiyle karşılanması personeli mağdur ettiği gibi kurumu da gerek maddi ve gerekse iş sürekliliği açısından zor duruma sokmaktadır. Unvan yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının ivedi açılması ve mağduriyetin giderilmesi için yazımızı PTT Genel Müdürlüğüne ilettik.

1. Derecedeki Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmelidir

1. Derecedeki Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmelidir

Kamu Emekçilerinin ek göstergelerinin bazı hizmet sınıfları için 1.Dereceye gelmiş olmaları şartıyla 3600 olarak düzenlendiği bilinmektedir. Ancak Genel idari Hizmetler ve Teknik Hizmetler sınıflarındaki çalışanların söz konusu düzenlemeden faydalanamadığı bilinmektedir. Kamuda verilecek ek göstergelerde personelin almış olduğu eğitim temel esas alınması gerekmekte olup diğer kriterler adalet ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle bazı hizmet gruplarını kapsayan 3600 düzenlemesinden tüm kamu emekçilerinin yararlanması için talebimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettik.

Memurlar Ek Zam Bekliyor

Memurlar Ek Zam Bekliyor

2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122.93 olarak belirlenmiş olup söz konusu oran baz alındığında kamu çalışanlarının son bir yıl içindeki hak kaybı %21.02 olmuştur. Asgari ücrete 2023 yılı için %50 zam yapılmış, akabinde enflasyon oranına göre 2023 Temmuz için yeniden değerlendirme yapılacağı ifade edilmiştir. Bahsi geçen hususlar kamu emekçilerinin hak kayıplarının önlenmesi için 2023 Temmuz öncesi maaşlarında iyileştirme yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Gösterilen: 21 ile 25 arası, toplam: 47 (10 Sayfa)