PTT Yönetmeliği ile İlgili Danıştaya Dava Açtık

PTT Yönetmeliği ile İlgili Danıştaya Dava AçtıkPTT YÖNETMELİĞİNDE HUKUKA AYKIRI GÖRÜLEN MADDELER İÇİN DANIŞTAYA DAVA AÇILMIŞTIR

13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelikte hukuka ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz; 12.  maddenin, 15. madde 2. fıkranın, 19. maddenin, 20. madde 1. fıkranın;

İşin aciliyet ve önemine binaen öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına ve daha sonra iptaline karar verilmesi yönünde Danıştay Başkanlığına NET HABER-SEN olarak davamızı açtık.

Süreç içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.