Gelirde İHS Statüsünde 10. Olup 399 KHK Statüsünde 11. Olan Başmüdürlük Personelinin Mağduriyeti Giderilsin

Gelirde İHS Statüsünde 10. Olup 399 KHK Statüsünde 11. Olan Başmüdürlük Personelinin Mağduriyeti GiderilsinİHS prosedüründe yer alan diğer ilave ödemeler maddesi doğrultusunda, Faaliyet içi gelirlerde İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlük personeline ilave ek ödeme yapılmakta iken 399 KHK statüsündeki personele TİS doğrultusunda faaliyet içi gelirlerde ilk on sırada (İstanbul hariç tutulmamış) yer alan Başmüdürlük personeline ilave ek ödeme yapılmaktadır. Bu durumda her bilanço döneminde bir Başmüdürlükteki 399 KHK statüsündeki personel mağdur edilmektedir. Aynı birimde çalışan İHS statüsündeki personel ilk 10. Sırada yer alıp (İstanbul hariç tutulmuş) ilave ek ödeme alıyorken, 399 KHK statüsündeki personel 11. Sırada yer almakta (İstanbul hariç tutulmamış) ve ilave ek ödeme alamamaktadır. Yetkili Sendika tarafından 2 TİS görüşmelerinde düzeltilmeyen söz konusu adaletsizliğin PTT Genel Müdürlüğünce giderilmesi için resmi yazımız iletilmiştir.