Yemek Yardımı Alamayan PTT Personeli Çözüm Bekliyor

Yemek Yardımı Alamayan PTT Personeli Çözüm BekliyorPTT de 399 sayılı KHK ya göre çalışan personelden Genel Müdürlük çalışanları ile yemekhanesi bulunan Başmüdürlük çalışanları yemek yardımı kapsamında devlet katkısı alabilmekteyken yemekhanesi bulunmayan Başmüdürlük çalışanları ile PTT Merkez ve Şube çalışanları bu yardımdan faydalanamamaktadır. Aynı statüde bulunan çalışanların farklı sosyal haklardan faydalanaması adaletsiz bir çalışma ortamına sebep olmaktadır. Bu durumu kamoyununun dikkatine sunarak çözüm önerileriyle birlikte yazımızı PTT Genel Müdürlüğüne sunduk.