İl Dışı Tayine Yürütmeyi Durdurma Kararı

İl Dışı Tayine Yürütmeyi Durdurma KararıNET HABER-SEN Kurucularından, aynı zamanda Aydın İl Temsilcimiz ve Denetimiz Kurulu üyelerimizden Teoman OĞUZLU, Aydın Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünde Teknik Müdür olarak çalışıyorken Erzurum Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne isteği dışında tayin edilmişti. Sendikamızca Aydın 2. İdare Mahkemesine 16.09.2022 tarihinde 8372 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davamızın reddedilmesi üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesine yapmış olduğumuz itiraz kabul olmuştur.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine Y.D. İtiraz No : 2022/527 kararında, yapılan işlemin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18. Maddesinin 2. Fıkrasına atıfta bulunarak kanuna açıkça aykırılık, davacının ikametgahını değiştirmek zorunda kalacağından telafisi güç ve imkansız zararlar tespitinde bulunmuştur.

Mahkeme sonuç olarak, 2577 sayılı kanunun 27/2. Maddesi uyarınca “Yürütmenin Durdurulması” yönünde 08.12.2022 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar vermiştir.