Genel Kurul Konuşması

Genel Kurul KonuşmasıSayın Divan,

Değerli delege arkadaşlarım,

Saygıdeğer konuklar,

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 

Ekim ayının yazdan kalma bu ilk gününde Sendikamızın 1. Olağan Genel Kurulu için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Genel Kurula katılmak, sorumluluk alanı içerisinde demokrasiye yapılan bir katkı, bireysel tercih özgürlüklerini sahiplenme adına onurlu bir görevdir. Bu onurlu görevin ifası için aramızda bulunan tüm dostları sevgi ve saygı ile selamlıyorum, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Bilindiği üzere sendikamız, 4688 sayılı kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri” hizmet kolunda faaliyet göstermek üzere 16 kurucu üyenin özverili çalışması sonrasında, Ankara Valiliğine sunulan dilekçeye istinaden kurulmuş ve tüzel kişilik sıfatını almıştır. Burada bulunan veya çeşitli sebeplerle aramızda bulunamayan tüm üyelerimizin desteği ve gayreti ile bugün burada ilk genel kurulumuzu gerçekleştirmekteyiz.

Kuruluş aşamasından günümüze kadar yakın çevremizden başlayarak nasıl bir sendika anlayışında olacağımızı, amaçlarımızı, hedeflerimizi aktarmaya çalıştık. Zamanla bize katılan arkadaşlarımızın da katkılarıyla PTT A.Ş. içerisinde azımsanmayacak bir üye sayısına ulaşmış olduk. Ancak, geçen süre zarfında, üye sayısından çok daha fazla bir tanınırlığa ve etkiye sahip olduğumuzu, yaptığımız çalışmalarla Sendikamızın kimlik ve karakterinin temellerini atarak NET HABER-SEN markasının oluşumunda önemli bir yol kat ettiğimizi ifade etmek isterim.   

Sendikamız, bireysel çözümler ve kazanımlar yerine toplu kazanımlar ve toplu kayıpların önlenmesi için mücadele vermiştir. Performans uygulamasındaki aksaklıklar ve çözüm önerileri, Promosyon ücretlerinin tekrar değerlendirilmesi, vergi dilimlerinin enflasyon oranında güncellenmesi ve Temmuz 2022 dönemindeki maaş zammının hatalı hesaplanması gibi çalışanların tümünü ilgilendiren hususlarda gerekli yazışmalar ve taleplerle kamuoyu oluşturmaya çalıştık. 13.05.2022 tarih ve 31834 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan PTT İHS Yönetmeliği hakkında hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz maddeler hakkında açtığımız dava da aynı şekilde toplu hak kayıplarının önüne geçebilmek adına yapmış olduğumuz hukuksal mücadeleye örnek teşkil etmektedir. Hukuksal mücadeleden bahsederken, gönül ister ki hiç ihtiyaç duymayalım ancak özellikle son dönemlerde haksız hukuksuz uygulamalarla karşılaşmak şaşırtıcı olmaktan çıkmıştır. Bu kapsamda mağdur olan üyelerimize her türlü hukuksal desteği sağlamak amacıyla Sendikamız bir hukuk bürosuyla mutabık kalmış olup üyelerine her türlü desteği verebilmektedir.

Liyakatsiz olsa dahi “bizden” diye tabir edilen kişilere unvan vermek gibi bir Sendikal anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Unvanların, makamların liyakat sahibi gerçek hak edenlerce doldurulması için gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Çalışanların aidiyetini azaltacak, moral motivasyonunu düşürecek liyakatsiz atamalara karşı olacağız. Sendika olarak asıl gücümüzü, enerjimizi kadro bazında özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde kullanacağız. Liyakatle, hak ederek elde edilmiş; müdür, şef, dağıtıcı, memur, teknisyen, mühendis, veznedar, tüm kadrolarda istihdam edilen emekçilerin hak ve hukuklarını korumak ve geliştirmek temel hedefimizdir.   

Haksız ve hukuksuz yapılanmanın, liyakatsiz atamaların mağdurları görevini layıkıyla yapanlardır. Liyakatsiz atamalara, eşitsizliğe, adaletsizliğe, bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı durup haklarımızı korunmak ve yeni kazanımlar elde etmek için sizlerin de desteği ile bir mücadele alanına girmiş bulunuyoruz. Bu mücadelede diğer sendikalarla yapılması gereken hizmet yarışı, tarafsız olması gereken bazı kamu yöneticilerin sendikal ayrımcılık yapmaları nedeniyle adil bir yarış olmaktan çıkmaktadır. Kamu çalışanlarının en basit özgürlük haklarından biri olan Sendikal tercihlerini gönül rahatlığıyla yapma hakları baskı ve sindirme yoluyla gasp edilmektedir. Anayasa ve yasalar çerçevesinde Sendikamız sizlerle birlikte omuz omuza yan yana bu hukuksuzluklara karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. 

Değerli Katılımcılar,

Sendikamız herhangi bir konfederasyona bağlı değildir. Bağımsız ve tarafsız bir şekilde tüm üyelerimizin Sendikamızın eşit sahipleri olduğu ve eşit haklara sahip olduğu şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. 

Çalışanların yeni hak kazanımları elde edebilmesi, mevcut hak kayıplarının önlenebilmesi, iş barışının sağlanacağı insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamında emeğin karşılığının alınabileceği özlük haklarına sahip olabilmesi için mücadele ederken muhatabımız işin doğası gereği işverenlerdir. Diğer sendikalarla gereksiz polemikler, kısır çekişmeler yaşamamaya özen göstereceğiz. Bizim işimiz daha çok çalışmak, doğru işler yapmak ve NET HABER-SEN olarak herkesin üyesi olmaktan gurur duyduğu bir Sendikal kimlik oluşturmaktır. Kuruluş felsefemizden taviz vermediğimiz takdirde sayımız da gücümüz de artacaktır.

Hepimizin bildiği üzere aynı iş kolundaki en çok üyesi olan Sendika yetkili sendika olmaktadır. Bizim de amacımız yetkili sendika olmak ve toplu iş sözleşmelerine katılabilmektir. Ancak, etkili bir sendikacılık yapmak için yetkili sendika olmak şart değildir. Sendika olarak yaptığımız çalışmaların kamuoyunda takdir görmesi, diğer sendikaları ve özellikle de yetkili sendikayı üyeler üzerinden baskı altında alabilecektir. Kamu emekçileri adına çabalarımızın her ne şekilde olursa olsun karşılık bulması, gerçekleşmesi bizim için mutluluk ve gurur vesilesi olacaktır.     

Saygıdeğer Delege Arkadaşlarım,

Bizlere teveccüh göstererek Sendikamızın ilk yapı taşlarını oluşturdunuz. Sendikamıza göstermiş olduğunuz inanç ve güven için geçici yönetim kurulumuz ve kurucu başkanlarımız adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Taleplerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada siz değerli üyelerimizin sesi olmaya devam edecektir. Sizleri mahcup etmemek, güveninizi boşa çıkarmamak adına daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacağımızı bilmenizi isteriz.  

Sözlerime son verirken, NET HABER SEN olarak bir sonraki genel kurulumuzu, çok daha coşkulu, çok daha kalabalık ve çok daha özgür bir şekilde, TRT, BTK, RTÜK ve CİB gibi yetkili olduğumuz kurumlardan da katılım olacak şekilde bir bayram havasında gerçekleştireceğimize inancımı ifade etmek isterim. Çalışanların hakları ve onuru için, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı adil ve eşitlikçi bir çalışma hayatı kurabilmek amacıyla hep birlikte girmiş olduğumuz mücadele alanında elbette engellerle karşılaşacağız. Bu engelleri ancak birlikte hareket edersek aşabiliriz. Unutulmasın ki, “Mücadele edenler her zaman kazanamaz ancak kazananlar daima mücadele edenlerdir.”

Genel kurulumuzun Sendikamıza ve tüm kamu emekçilerine hayırlı olması dileklerimle tüm katılımcı arkadaşları tekrardan sevgi ve saygıyla selamlıyorum.