İstanbul’da Yaşam Sadece BDDK Uzmanlarına Mı Zor?

İstanbul’da Yaşam Sadece BDDK Uzmanlarına Mı Zor?İstanbul’da Yaşam Sadece BDDK Uzmanlarına Mı Zor?

Ekonomi ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine, “Ankara’dan İstanbul’a taşınan finans merkezinde çalışan 400 Uzman Personele 45.000 TL hayat pahalılığı tazminatının verilmesi yönünde madde eklenmesi gündeme gelmiştir.

BDDK, Ankara ve İstanbul’daki finans merkezlerini İstanbul’da tek merkezde birleştirilme kararını 2016 yılında açıklamıştı. Bankacılık sektörünün Ankara yerine İstanbul merkezli birleştirilmesi kamuoyunda bir tartışma konusu oluşturmuşken, Ankara’dan İstanbul’a giden Uzman Personele 45.000 TL hayat pahalılığı tazminatı verilmesi yönünde bir çalışmanın yapıldığı basın yayın organlarına yeni bir tartışma başlatmıştır.

BDDK Uzmanlarına verilecek ek 45.000 TL hayat pahalılığı tazminatına gerekçe olarak İstanbul’daki kiraların pahalılığı, İstanbul’da lojman imkanının bulunmaması, Ankara’daki ücretin İstanbul için yetersiz kalması ve uzman personelin özel sektöre yönelmesi gösterilmiştir.

Söz konusu teklifin kabul edilmesi durumunda kamu personel rejiminin kökten değişmesi gündeme gelecek ve İstanbul’da çalışan tüm kamu emekçileri haklı olarak benzer taleplerde bulunacaktır.

Ayrıca söz konusu değişim İstanbul’la sınırlı kalmayacak olup hayat pahalılığı görece daha yüksek olan her bölgenin her ilin kendi şartlarına göre özel talepleri gündeme gelecektir.

Söz konusu teklifin kamuoyunca destek görebilmesi için, belirli bir meslek grubuna değil tüm emekçilere yansıtılması, sadece BDDK değil tüm kamu kurumlarını kapsaması, sadece İstanbul özelinde değil bir çalışma yapılarak hayat pahalılığı endeksine göre tüm illere objektif kriterleri belirli bir tazminatın ödenmesi gerekecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.