Vergi Dilimlerinin Enflasyon Oranında Güncellenmemesinden Kaynaklanan Kayıplar

Vergi Dilimlerinin Enflasyon Oranında Güncellenmemesinden Kaynaklanan KayıplarKAMUOYUNA DUYURULUR

VERGİ DİLİMLERİNDEN KAYNAKLANAN KAYIPLAR

Asgari ücretten vergi alınmaması ile asgari ücretlilerden alınan vergi kadar diğer çalışanlardan vergi alınmamasını düzenleyen 7349 sayılı Kanun 25.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla     1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girerek memur ve sözleşmeli personel de bu indirimden yararlanmaktadır.

Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken bir durum olarak, 2. Altı aylık ücretler için yapılan ücret artışları oranında gelir vergisi dilimlerinin de artırılmasıdır. Bu artırımın yapılmaması halinde çalışan 2. Ve 3. Vergi dilimlerine daha erken aylarda ulaşacağı için kesinti miktarı fazla olacağından bir hak kaybı durumu söz konusudur.

Net Habersen olarak bir çalışma hazırlayarak detayını aşağıda verilen örneklerle durumu açıklamaya çalıştık.

 

Asgari ücretten kesilen vergi miktarının hesaplaması:

Asgari ücret tutarından %14 sigorta işçi payı ve %1 işsizlik sigortası primi toplamı asgari ücretin brütünden düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %15 vergi kesintisi yapılır.

İlk 6 ay için:       (5.004 - 750,6)* % 15 = 638,01 TL olacaktır.

             İkinci 6 ay için:            5.500,35 * 0,15 = 825,0525 TL olacaktır

 

              İlk 6 aylık vergi istisnası tutarı :     6 x 638,01     =                  3828,06

              İkinci 6 aylık vergi istisna tutarı :   6x  825,0525 =                      4.950,315

                                                                                                     TOPLAM           8778,375

Mevcut Vergi dilimleri ve enflasyondaki ilk altı aylık artışlara göre 2022 Temmuz ayı için olması gereken vergi dilimleri.

2022 (Mevcut)

2022 (Olması Gereken)

Vergi Oranı

32.000 TL’ye kadar

45.552 TL’ye kadar

%15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800, fazlası

99.645 TL’nin 45.552 TL’si için 6.832.80, fazlası

%20

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400) fazlası

355.875 TL’nin 99.645 TL’si için 17.651,40) fazlası

%27

880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000) fazlası

1.252.680 TL’nin 355.875 TL’si için 86.833,50) fazlası

%35

880.000 TL’den fazlasının, 880.000 TL’si için 281.500, fazlası

1.252.680 TL’den fazlasının, 1.252.680 TL’si için 400.715,25, fazlası

%40

 

 

Yıllık 100.000 TL ücret alan bir memurun ödeyeceği vergi;

İlk Vergi Dilimi 32.000 TL için; 32.000 TL * 0,15 = 4.800 TL

2. Vergi Dilimi 70.000 TL, 32.000 TL hariç 38.000 TL’lik kısmı için; 38.000*0,20 = 7.600 TL

100.000 TL’nin 3. Vergi Dilimine Giren 30.000 TL’si için; 30.000*0,27 = 8.100 TL

Asgari Ücret Vergi İstisnası Hariç Vergi = 4.800 TL + 7.600 TL + 8.100 TL = 20.500 TL

İlk 6 aylık vergiden muaf olan tutar (4.253,40 * 0,15 = 638,01) (Asgari Ücret * %15)

6*638,01 = 3.828,06 TL (İlk 6 aylık vergi istisnası tutarı)

İkinci 6 aylık vergiden muaf olan tutar (5.500,35 * 0,15 = 825,0525) (Asgari Ücret * %15)

6*825,0525 = 4.950,315 (İkinci 6 aylık vergi istisna tutarı)

Vergi İstisnası Hesaplanarak Ödenecek Vergi = 20.500 – 3.828,06 – 4.950,315 = 11.721,625 TL

Yıllık 100.000 TL ücret alan bir memurun enflasyon oranında artırılmış vergi dilimine göre ödeyeceği vergi

İlk Vergi Dilimi 45.552 TL için; 45.552 TL * 0,15 = 6.832,80 TL

2. Vergi Dilimi 99.645’in 45.552 TL hariç 54.093 TL’lik kısmı için; 54.093*0,20 = 10.818,60 TL

100.000 TL’nin 3. Vergi Dilimine Giren 355 TL’si için; 355*0,27 = 95,85 TL

Asgari Ücret Vergi İstisnası Hariç Vergi = 6.832,80 TL + 10.818,60 TL + 95,85 TL = 17.747,25 TL

Vergi İstisnası Hesaplanarak Ödenecek Vergi = 11.747,25 - 3.828,06 – 4.950,315 = 8.968,875

Kayıp = 11.721,625 – 8.968,875 = 2.752,75 TL’dir.

Yıllık ücret arttıkça kayıp artacaktır.