Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı! D U Y U R U !NET BASIN YAYIN VE İLETİŞİM HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI

(NET HABER-SEN)

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI 

Sayın NET HABER-SEN üyeleri,

 

Sendikamızın İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24/09/2022 Cumartesi günü saat: 10:30’da Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:8/6 Ulus/ANKARA adresinde bulunan Sendika Genel merkezinde,

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 01/10/2022 tarihi Cumartesi günü 10.30’da İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü ÖZAL Salonu Necatibey Caddesi No:57 Kızılay/ANKARA adresinde,

 

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantı çağrısının sendika web sayfasından (www.nethabersen.org), SMS olarak ve sosyal medya üzerinden yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza bekliyoruz.   

 

 

 

NET HABER-SEN

YÖNETİM KURULU

 

 

Gündem:

 

1) Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2) Divan Kurulu teşekkülü

3) Genel Başkanın konuşması

4) Geçici yönetim dönemi faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası

5) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 21.04.2022 tarih ve 121422 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda sendika tüzüğünün ilgili Kanun hükümlerine göre değişitirilmesi,

Çalışma Bakanlığınca tüzükte yapılmasını bildirdiği konularda tüzük değişikliği yapılması için Sendika Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine,

6) Dilek ve temenniler

7) Sendika organlarının seçimi

8) Kapanış.